Thông báo admin:
-Thông báo: Ra mắt hệ thống bán vàng, ngọc tự động mới

chovangngoc.vn


Mua ngọc tự động


Mua Vàng


Shop Bán Nick Tự Động 5000 nick full game

-Giá vàng: sv1,2,3,4,5,6,7 (x 1500)
-zalo + sđt 0962980559 để tạo tk.
Bộ phận CSKH: 0962.980.559
Bảng giá vũ trụ 1 sao
Loại thẻ Giá vàng
Viettel x1,500
Vinaphone x1,500
Mobifone x1,500
Vietnam x1,500
Gate FPT x1,500
Bảng giá vũ trụ 2 sao
Loại thẻ Giá vàng
Viettel x1,500
Vinaphone x1,500
Mobifone x1,500
Vietnam x1,500
Gate FPT x1,500
Bảng giá vũ trụ 3 sao
Loại thẻ Giá vàng
Viettel x1,500
Vinaphone x1,500
Mobifone x1,500
Vietnam x1,500
Gate FPT x1,500
Bảng giá vũ trụ 4 sao
Loại thẻ Giá vàng
Viettel x1,500
Vinaphone x1,500
Mobifone x1,500
Vietnam x1,500
Gate FPT x1,500
Bảng giá vũ trụ 5 sao
Loại thẻ Giá vàng
Viettel x1,500
Vinaphone x1,500
Mobifone x1,500
Vietnam x1,500
Gate FPT x1,500
Bảng giá vũ trụ 6 sao
Loại thẻ Giá vàng
Viettel x1,500
Vinaphone x1,500
Mobifone x1,500
Vietnam x1,500
Gate FPT x1,500
Bảng giá vũ trụ 7 sao
Loại thẻ Giá vàng
Viettel x1,500
Vinaphone x1,500
Mobifone x1,500
Vietnam x1,500
Gate FPT x1,500
Vinaphone Logo
Mobifone Logo
Viettel Logo
VietnamMobile Logo
Fpt Gate Logo
Top